LUŽŅU NODOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI


  1. Metāllūžņu pieņemšanu veic atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem. 
  2. Nododot metāllūžņus, fiziskajām personām ir jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte un bankas konta numurs, kas tiks izmantoti samaksai EUR. 
  3. Personas datu aizsardzība. Uzņēmums, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, garantē personas datu privātumu un īsteno nepieciešamos tehniskos un administratīvos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nelikumīgu piekļuvi, nepareizu izmantošanu un atklāšanu.
  4. Pieņemot metāllūžņus tiekt noformēts pieņemšanas-nodošanas akts

Nodošanas process

Lužņu novērtējums

Svēršana.

Aprēķins.


Cenas un apmaksas nosacījumi

  • Pieņemšanas brīdī lūžņu kategoriju nosaka kvalificēts speciālists pēc spēkā esošās cenas mūsu katalogā.Cenas ir dinamiskas un var mainīties. 
  • Lūžņu galīgā vērtība ir atkarīga no kategorijas , svara, kas tiek noteikts izmantojot sertificētus svarus un piesārņojuma, ko nasaka mūsu darbinieks.
  • Apmaksa par pieņemtajiem materiāliem parasti tiek veikta 1-2 darba dienu uz bankas kontu pēc darījuma noformēšanas.
  • Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem, no apmaksas summas fiziskām personām tiek ieturēts 10% iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN).


Uzņēmums patur tiesības atteikt lūžņu pieņemšanu noteiktām personām , kā arī atteikt lūžņu pieņemšanu, ja lūžņu vērtība ir mazāka par 15 EUR.